گروه

گروه ما تجربه، حرفه اي بودن و توانمندي بين فرهنگي را با يكديگر تلفيق مي كند. اعضاي گروه ما

عبارتند از:

Franziska Voigt

  تحصیلات دانشگاهی در رشته های عربی و تاریخ جهان دارد Voigt خانم

        کار کرده است Marienfelde او تاکنون بعنوان مددکار اجتماعی در مجموعه مسکونی

Beate Miculcy

مهندس توسعه شهری و منطقه ایست Miculcy خانم

بوده است Marienfeldeدر Waldsassener او سالها مسئول توسعه منطقه مسکونی

Alexander Meyer

آقاي ماير كارشناس جغرافي با گرايش تخصصي جغرافياي شهري است

او سال هاي بسياري به عنوان مدير محله در شونبرگ مشغول به كار بود